Актуални проекти

Фондация „П.У.Л.С.“ с проект за подпомагане и интеграция на деца и младежи, напускащи домове от резидентен тип

SUPPORTS logo wЕкипът на Фондация „П.У.Л.С.“, гр.Перник, стартира работата си по нов двугодишен международен проект- SUPPORTS – „Подпомагане на децата в деликатната фаза между юношеството и зрелостта, докато напускат заведенията за алтернативна грижа“, финансиран от Европейската комисия.

Проектът се координира от Фондация „П.У.Л.С.“ и включва партньорство на 3 държави от ЕС - България, Португалия и Италия, които се обединяват в посока създаване на всеобхватни грижи за деца, напускащи институции от резидентен тип.

Основните цели, които SUPPORTS си поставя, са:
- Да се повишат компетенциите и уменията на специалистите, работещи в домове за настаняване;
- Да се създаде инструмент, основан на детски и динамичен мултидисциплинарен подход;
- Да се насърчава участието на децата, настанени в домове, имайки в предвид решения за техните реални и бъдещи условия;
- Да насърчава обмена на добри практики във всяка страна и сред европейските партньори;

Най-малко 2,7 милиона деца по света живеят в институционални грижи според последното проучване на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ). Статистиката показва, че броят на децата, лишени от родителски грижи, нараства.

Често децата се настаняват в места за алтернативна грижа без напълно да разбират защо и какво означава това и какво ще се случи с живота им в близко бъдеще. Изработването на информационен материал, предназначен за деца, настанени в домове, е една от целите на проекта. Информационният материал (кратки видеоклипове/ листовки с анимации) може да помогне на младите хора да вземат решения и да подобрят комуникацията си със своите попечители и социални работници, както и да разберат процеса на деинституционализация и да се подготвят за предстоящите промени. Внимание ще бъде обърнато на вече наличните информационни материали.

В рамките на проекта ще се проведат редовни семинари с деца, напускащи грижата. Предвижда се и създаването на Консултативна група от деца и младежи, които ще могат да се включат директно в различните фази на проекта.

SUPPORTS също така ще осигури обучение за всички професионални възпитатели (консултанти, педагози, социални работници, психолози, помощни специалисти) в три институции за резидентна грижа във всяка страна.
За да се гарантира устойчивостта на проекта, ще бъде осигурен обучител на обучители, който ще оказва подкрепа на професионалистите, работещи в домове за настаняване, пряко включени в проекта и ще се направи възможно възпроизвеждането на опита в други заведения след неговото приключване.

В съответствие с това проектът SUPPORTS ще разработи система от местни мрежи, които ще включват различни професионалисти и организации от образователната система, професионално обучение, пазар на труда, здравеопазване, социални услуги, жилищни и терапевтични услуги и ще предоставят различен набор от услуги за деца, напускащи резидентната услуга.

Целта на местните мрежи ще бъде да направят обществените услуги достъпни за младите хора и да се улесни тяхното социално включване чрез различни дейности като застъпничество на индивидуално ниво, кризисна интервенци, обучение на занаят, подкрепа и помощ при търсене на работа, намиране на жилище, обучение за организиране и управление на домакинството и независим живот във всички различни области.

 

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • pulse.women@gmail.com

  • pulse.aids@gmail.com

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр:

Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2020. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search